Politica de Confidentialitate

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate descrie practicile cu privire la datele personale pe care le colectăm prin intermediul acestui site. Vă recomandăm să citiți această Politică înainte să folosiți site-ul nostru. Folosind acest site, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile acestei Politici.
Cine suntem?

Acest site este proprietatea S.C. DOMENIUL BOGDAN S.A. (numită în continuare DOMENIUL BOGDAN). DOMENIUL BOGDAN întreține și administrează acest site și are următoarele date de identificare:

S.C. DOMENIUL BOGDAN S.A.
Str. Grigore Mora nr.13, Sector 1, Bucuresti, 011885, România
Reg. com.: J40/12181/2011
CUI: RO29216860
IBAN Lei: RO04OTPV110000970429RO01
IBAN Euro: RO58OTPV110000970429EU01
Banca: OTP BANK – sucursala SMB

domeniulbogdan.ro poate include în site link-uri către alte site-uri, aflate sau nu în proprietatea DOMENIUL BOGDAN. DOMENIUL BOGDAN nu poate fi, în nici o circumstanță, responsabil pentru conținutul acestor site-uri.

domeniulbogdan.ro și furnizorii săi nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de editare sau afișare în ceea ce privește prețurile, caracteristicile sau imaginile bunurilor și/sau serviciilor. În cazul în care o comandă nu poate fi onorata din cauza unor astfel de erori, domeniulbogdan.ro își rezervă dreptul de a anula comanda respectivă și de a anunța clientul în cel mai scurt timp posibil despre eroarea apărută.

Politica de confidențialitate descrie practicile cu privire la datele personale pe care le colectăm prin intermediul acestui site. Vă recomandăm să citiți această Politică înainte să folosiți site-ul nostru. Folosind acest site, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile acestei Politici.

Compania Domeniul Bogdan culege prin intermediul site-ului domeniulbogdan.ro două tipuri de informații: „Date Personale”, informații prin care un individ se poate identifica, și „Informație Agregată”, prin care un individ nu poate fi identificat. Când vizitați sau interacționați cu acest site și terții pe care Domeniul Bogadan S.A. i-a contractat pentru a-i oferi servicii, aceștia pot colecta informații anonime prin trei surse: fișiere server log, cookies și pixel tags.

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare începând cu 25 Mai 2018.

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul domeniulbogdan.ro, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal făcută de Domeniul Bogdan se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

Domeniul Bogdan doreşte să informeze prin Politica de Confidenţialitate, persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm şi le procesăm, precum şi cu privire la scopurile prelucrării.

Totodată, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politică de Confidențialitate și cu privire la drepturile de care beneficiază.

Ce informații colectăm?

Informațiile pe care Utilizatorul ni le furnizează în mod voluntar pentru a utiliza diverse servicii ale site-ului:

– În cadrul formularului de precomanda: nume, prenume, formă de adresare, adresa de e-mail, adresa de livrare, număr de telefon;
– În cadrul datelor de facturare: nume, prenume, adresa de reședință (folosite doar în scopul facturării), numărul de telefon;
– În cadrul formularului de contact sau când ne contactați prin e-mail: nume, prenume, adresa de e-mail și alte Informații pe care ni le transmiteți.

Informații colectate automat

În timpul navigării pe site se colectează informații de natură tehnică despre vizita utilizatorului pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care Utilizatorul a interacționat cu site-ul și traficul realizat de Utilizator prin site-ul nostru.

Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare (exp: web beacons, pixeli, ad tags, pixeli/tag-uri de JavaScript) pentru a recunoaște Utilizatorul.
De asemenea dăm acces unor terți (exp: furnizorii de servicii) pentru a utiliza cookie-uri și tehnologii similare pe site-ul nostru.

În ce scopuri sunt colectate informațiile dumneavoastră

Domeniul Bogdan S.A., prin intermediul site-ului domeniulbogdan.ro, colectează datele utilizatorilor pentru următoarele scopuri:

– pentru oferirea de servicii pe internet (informare și vânzare online);
– pentru informare asupra stării comenzilor și serviciilor și produselor oferite;
– pentru a răspunde utilizatorilor la întrebări și solicitări;
– pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim;
– pentru asigurarea securității şi integrităţii sistemelor;
– pentru a ne apăra în cazul unui litigiu;
– pentru oferirea de informații la cererea autorităţilor;
– pentru reclamă și publicitate;
– pentru urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului;
– pentru servicii de comunicaţii electronice;
– pentru cercetare de piață;
– pentru statistică;

Cât timp stocăm datele

Datele cu caracter personal sunt stocate doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 1 an de la ultima vizită sau ultima interacţiune cu noi.

Cui transmitem datele utilizatorilor

Datele nu vor fi dezvăluite către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale, fără consinţământul prealabil al utilizatorului.

Informațiile dumneavoastră sunt transmise catre urmatorii terți:

– Facebook Pixel – pentru statistica aferentă campaniilor rulate prin Facebook (nu trimitem date personale prin intermediul acestuia; va fi utilizat doar când rulăm campanii prin Facebook plus o perioadă după finalizarea acestora);
– Google Analytics – pentru statistică (dacă doriți să nu fiți procesat pentru statistici puteți utiliza acest instrument). În cadrul Google Analytics: se culeg date pentru marketing și publicitate; datele asociate cookie-urilor, identificatorilor de utilizator sau identificatorilor de publicitate sunt păstrate 50 de luni de la ultima accesare a site-ului (cea mai mică perioadă posibilă); IP-ul Utilizatorului este anonimizat (detalii); nu se transmit și nu se fac asocieri utilizatorii siteului. Siteul nu are un sistem de management al utilizatorilor.

Definiții:
 1. date cu caracter personal– orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabila este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 4. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori decentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 5. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiilor și structurile teritorialeale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 6. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, altă decât persoană, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicte, sunt autorizate să prelucreze date;
 7. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privaț ori de drept public, inclușiv autoritățile publice, instituțiilor și structurile teritoriale ale acestora, careia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi destinatari;
 8. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 9. date de tip „adresa de business” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip „adresa de business” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
 10. date statistice – date care au fost obținute că urmare a prelucrarii de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.
 11. DPO – responsabilul cu protecția datelor (Data proțecțion officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation ).
 12. GDPR – este prescurtarea Regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Drepturile dumneavoastră
 • Dreptul de acces ( Conform art. 15 din GDPR )înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor ( conform Conform art. 20 din GDPR )se referă la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție ( Conform art. 21 din GDPR )vizează dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau când are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare ( Conform art. 16 din GDPR )se referă la corectarea, fără intărzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) ( Conform art. 17 din GDPR )înseamnă că ai dreptul de a solicita să îți ștergem datele cu caracter personal, fără întărzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iți retragi consimțamăntul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrarii și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării ( Conform art. 18 din GDPR )poate fi exercitat în cazul în care persoană contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoană se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Domeniul Bogdan nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere
 • Dreptul de a vă adresa justiției
X